สายรัดพลาสติกนั้นถือว่าเป็นหนึ่งอุปกรณ์ที่สำคัญเป็นอย่างมากในระบบอุตสาหกรรมการผลิต

สายรัดพลาสติกนั้นถือว่าเป็นหนึ่งอุปกรณ์ที่สำคัญเป็นอย่างมากในระบบอุตสาหกรรมการผลิตในตอนนี้ เพราะว่าอะไร ก็เพราะว่าเจ้าสายรัดพลาสติกนี้ มันถือเป็นหนึ่งในสิ่งที่จะต้องมีไว้ในระบบอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อไว้ใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นการป้องกันการชำรุดเสียหายของสินค้า ซึ่งหน้าที่หลัก ๆ ของเจ้าสายรัดพลาสติกคือสิ่งนี้ ไม่ว่าจะเป็นโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่และขนาดเล็กก็ล้วนจะมีสายรัดพลาสติกนี้ไว้ใช้งาน

การทำงานของเจ้าสายรัดพลาสติกนี้ถ้ามองให้เห็นภาพแบบบ้าน ๆ เลยก็คือ ก็ให้นึกถึงเชือกฟางที่รัดกล่องหรือไว้ใช้รัดวัสดุนั่นเอง การทำงานของเจ้าสายรัดพลาสติกนี้ มันจะเป็นในลักษณะนี้ นั่นคือไว้ใช้รัดสิ่งของหรือว่าผลิตภัณฑ์เพื่อไม่ให้เกิดการชำรุดหรือว่าเสียหายเกิดขึ้นแก้สิ่งของนั้น ๆ จะเห็นได้จากสินค้าหรือว่าผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ จากโรงงานอุตสาหกรรมหรือว่าสินค้าที่เพิ่งออกมาใหม่ยังไม่ได้ใช้งานหรือผ่านการทำอะไรทั้งสิ้นนั้น มันก็จะมีเจ้าสายรัดพลาสติกนี้รัดห่อหุ้มอยู่ด้วยกันทั้งนั้น นี่แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของเจ้าสายรัดพลาสติก

บางโรงงานบางแห่งบางที่นั้นก็จะไม่ได้มีแค่เจ้าสายรัดพลาสติกเท่านั้น ยังมีเครื่องจักรชนิด ๆ อื่น ๆ อีกที่จะเป็นตัวช่วยในเรื่องของการป้องกันผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ไม่ให้เกิดความชำรุดหรือว่าเสียหาย อย่างเช่น เครื่องจักรอย่างเครื่องพันพาเลทหรือว่าเครื่องรัดกล่องนั่นเอง โดยเครื่องจักรเหล่านี้จะเป็นอุปกรณ์หรือวัสดุส่วนใหญ่ที่ทุกโรงงานอุตสาหกรรมจำเป็นจะต้องมีไว้ทั้งสิ้น เพราะอย่างที่บอกเพื่อป้องกันการชำรุดเสียหายของสินค้าหรือว่าผลิตภัณฑ์นั่นเอง โดยเจ้าสายรัดพลาสติกนี้บางรุ่นมันก็เกิดขึ้นมาจากการทำงานของเครื่องรัดกล่อง ซึ่งจะทำการรัดสายรัดพลาสติกออกมาเพื่อรัดเข้ากับสินค้านั้น ๆ ซึ่งคล้าย ๆ กับเครื่องพันพาเลทที่จะเป็นอุปกรณ์ที่ปล่อยพลาสติกออกมาเพื่อห่อหุ้มสินค้านั่นเอง