3 สิ่งควรหลีกเลี่ยงในการสมัครงาน

1. ไม่ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมให้พนักงานเติบโตในสายอาชีพ

สิทธิประโยชน์ที่ผู้ประกอบการเสนอให้พนักงาน ไม่ว่าจะเป็น การเลี้ยงอาหาร จัดรถรับส่ง สร้างห้องดูหนัง ห้องนอนพักผ่อน หรือแม้แต่ห้องเล่นเกม อาจดึงดูดใจสำหรับพนักงานกลุ่มนี้เพียงระยะสั้นเท่านั้น แต่อาจไม่เพียงพอที่จะสร้างแรงจูงใจในระยะยาวได้ ผู้ประกอบการควรคำนึงถึงการเติบโตในสายอาชีพ ผ่านการฝึกอบรม เพื่อเสริมสร้างโอกาสในการก้าวหน้าในหน้าที่การงานด้วย เพราะเป้าหมายสำคัญในการทำงานของ Millenial คือ การได้เรียนรู้ หาประสบการณ์ในการทำงาน เพื่อการเติบโตในอาชีพ

2. ละเลยการใช้สื่อออนไลน์โปรโมทบริษัทและลงประกาศงาน

หนึ่งในปัจจัยที่ Millenails ใช้พิจารณาในการเลือกสมัครงาน คือ ความมีชื่อเสียงขององค์กร การได้ทำงานในบริษัทที่มีชื่อเสียง เป็นที่รู้จักของคนทั่วไปถือเป็นความภาคภูมิใจอย่างหนึ่ง แต่หากเป็นบริษัทขนาดเล็ก ไม่ได้เป็นแบรนด์ที่โด่งดัง สิ่งที่ผู้ประกอบการจะทำได้ คือ การสร้างตัวตนผ่านสื่อออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็นการทำเว็บไซต์องคกรให้น่าสนใจ มีภาพประกอบหรือวีดิโอที่แสดงให้เห็นสภาพแวดล้อมที่ดึงดูดใจให้เข้ามาร่วมงาน หรือกิจกรรมที่จัดขึ้นสำหรับพนักงานเพื่อสื่อให้เห็นถึงวัฒนธรรมองค์กรที่ชัดเจน หรือแม้แต่การใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสมก็สามารถสื่อสาร เพื่อจูงใจให้คนกลุ่มนี้ให้มาร่วมงาน นอกจากนี้การเลือกใช้เว็บไซต์งานคุณภาพเพื่อการลงประกาศงานก็เป็นทางเลือกที่ดีในการสรรหาพนักงานที่เหมาะสมและตรงกับความต้องการได้

3. ไม่กล้าจ้างพนักงาน Millenials ที่ไม่มีประสบการณ์ในการทำงาน

แม้ว่าพนักงานกลุ่มนี้จะมีประสบการณ์ในการทำงานน้อย แต่ผู้ประกอบการอย่าเพิ่งมองข้ามลักษณะพิเศษของ Millenials ที่มีความโดดเด่นในด้านการใช้เทคโนโลยี เพราะพนักงานกลุ่มนี้เกิดมาพร้อมกับการเติบโตของอินเทอร์เน็ตและความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ส่งผลให้มีความกระตือรือร้นและความกระหายใคร่รู้ในเรื่องต่าง ๆ และพร้อมจะเรียนรู้ที่จะทำสิ่งต่าง ๆ ได้ในเวลาอันรวดเร็ว

แม้ว่าอาจจะต้องใช้เวลาในการทำความเข้าใจ เพื่อให้สามารถบริหารคนกลุ่ม Millenials ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เชื่อว่าหลายองค์กรก็พร้อมจะเรียนรู้ ทำความรู้จัก และบริหารจัดการพนักงานกลุ่มนี้อย่างสุดความสามารถ เพราะผู้ประกอบการทั้งหลายต่างทราบกันดีกว่า ในอนาคตคนกลุ่มนี้จะกลายเป็นกำลังสำคัญ และเป็นหลักในการร่วมกันขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตไปด้วยกัน

เพิ่มเติม : jobtopgun.com