ทูเดย์อินชัวร์เป็นเว็ปไซต์อันดับ 1 ของไทยด้านการประกันภัยรถยนต์

ทูเดย์อินชัวร์เป็นเครือข่ายเพื่อที่จะให้ความรู้แก่ผู้เอาประกันภัยรถยนต์และไม่ตกเป็นเหยื่อนายหน้าหรือตัวแทนที่คอยเอารัดเอาเปรียบ จึงมีความเห็นร่วมกันที่จะลงทะเบียนเปิดเป็นเว็บไซต์เพื่อให้ความรู้แก่กลุ่มสมาชิกและผู้เยี่ยมชมและยังอำนวยความสะดวกในการสั่งซื้อกรมธรรม์ประเภทต่างๆให้กับสมาชิกเพื่อให้สมาชิกและผู้เยี่ยมชมสามารถเข้าถึงฐานข้อมูลความรู้ด้านประกันภัยพร้อมๆกับสามารถเลือกซื้อสินค้าในราคาต้นทุนได้อีกด้วย ในปัจจุบันเครือข่ายสมาชิกของทูเดย์อินชัวร์มีอัตราขยายตัวและเติบโตอย่างรวดเร็วมีเครือข่ายของผู้ซื้อประกันภัยและเครือข่ายตัวแทนกว่า 2,000 คนทั่วประเทศ ต่อมาได้พัฒนาระบบสารสนเทศด้านการประกันภัยเพื่อรองรับธุรกรรมที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง และเปิดเว็บไซต์ TodayInsure.com อย่างเป็นทางการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่กลุ่มสมาชิกและผู้เยี่ยมชมทั่วไปด้านฐานข้อมูลและการสั่งซื้อกรมธรรม์ประเภทต่างๆ ตอนนี้ทูเดย์อินชัวร์ได้รับการจัดอันดับให้เป็นเว็บไซต์อันดับ 1 ของไทยด้าน “การประกันภัยรถยนต์” จาก google (เว็บสืบค้นที่มีผู้ใช้มากที่สุดในโลก / คำสืบค้นหลัก: ประกันภัยรถยนต์) ปัจจุบันเครือข่ายการให้บริการด้านออนไลน์ของทูเดย์อินชัวร์ (todayinsure.com) เป็นเครือข่ายอันดับ 1 ของไทยที่มีผู้เข้าเยี่ยมชมสูงสุดมากกว่า 20,000 คน/เดือน และมีจำนวนหน้าการเข้าชมมากกว่า 100,000 หน้า/เดือน ประกันภัยเป็นเรื่องที่ยากในการทำความเข้าใจเนื่องจากข้อความต่างๆในกรมธรรม์ประกันภัยมีการใช้ภาษาที่ทำความเข้าใจได้ยาก ทำให้ผู้ทำประกันภัยจำนวนมากมักจะมองข้ามข้อความที่บันทึกในสัญญากรมธรรม์ ผู้ทำประกันภัยจึงไม่มีความรู้ความเข้าใจในสัญญาดังกล่าวจึงมักถูกนายหน้าหรือตัวแทนบางส่วนอาศัยช่องทางเหล่านี้เอารัดเอาเปรียบ