ความลับของเวย์โปรตีนต่อร่างกายของคุณ

โปรตีนจากเวย์โปรตีนกำลังเป็นที่สนใจในด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์เนื่องจากมีคุณสมบัติในการรักษา การศึกษาทางคลินิกแสดงให้เห็นว่าเวย์โปรตีนอาจมีฤทธิ์ต้านมะเร็งและต้านการอักเสบได้ กุญแจสำคัญในการมีชีวิตที่มีสุขภาพดีอาจอยู่ในส่วนผสมของโปรตีนที่เป็นรูปทรงกลมเหล่านี้

ความเป็นมาของเวย์โปรตีน

มันมีอยู่ในตลาดเป็นอาหารเสริมและใช้ในการแพทย์ทางเลือก โปรตีนประเภทนี้กระตุ้นความสนใจในอุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพเนื่องจากการทดสอบทางคลินิกแสดงว่ามีประโยชน์ต่อสุขภาพอย่างมาก ในหนูเช่นโปรตีนเวย์ถูกพบว่ามีฤทธิ์ต้านการอักเสบ ถึงแม้ว่าการศึกษาของมนุษย์จะยังไม่เสร็จสิ้น แต่ผลของการทดสอบก็อาจเกี่ยวข้องกับกระบวนการในร่างกายมนุษย์

กระบวนการผลิตเนยแข็งจะก่อให้เกิดเวย์โปรตีน หลังจากที่นม มันออกจากของเหลวที่เวย์มา ของเหลวนี้มีโปรตีนนมแลคอัลบูอินและแร่ธาตุต่างๆหลังจากที่มีการขจัดนมที่แข็งตัวออกไปของเหลวนี้จะถูกนำมาแปรรูปเพื่อสกัดเวย์โปรตีนเพื่อการบริโภคของมนุษย์ นี่คือที่มาของเวย์โปรตีน การแปรรูปโปรตีนเกี่ยวข้องกับการกำจัดไขมันหรือไขมันจากเวย์โปรตีนเหลวออกจากโปรตีนที่สำคัญเท่านั้น

ทำไมเราต้องการโปรตีน

โปรตีนเรียกว่า “การสร้างชีวิต” ทุกๆนิ้วในร่างกายของเราประกอบด้วยโปรตีนจากเส้นผมของเราไปจนถึงผิวของเราไปจนถึงกล้ามเนื้อและอวัยวะที่สำคัญเนื่องจากโครงสร้างในร่างกายของเราประกอบด้วยโปรตีนเราจำเป็นต้องมีโปรตีนที่เพียงพอจากอาหารของเรา นอกเหนือจากการทำหน้าที่เป็นรากฐานสำหรับโครงสร้างในร่างกายโปรตีนยังมีบทบาทสำคัญในการควบคุมความดันโลหิตการสังเคราะห์ฮอร์โมนหรือเอนไซม์และภูมิคุ้มกันของเรา

โปรตีนเช่น  มีส่วนร่วมอย่างมากในการรักษาความสมดุลของของเหลวภายในร่างกายของเรา ฮอร์โมนและเอนไซม์ยังประกอบด้วยโปรตีนและแม้กระทั่งเซลล์ภูมิคุ้มกันของเราจะถูกสร้างขึ้นจากสารเหล่านี้ หากร่างกายได้รับการปลดปล่อยโปรตีนออกไปโครงสร้างร่างกายทั้งหมดเหล่านี้จะได้รับผลกระทบอย่างมาก กล้ามเนื้อและอวัยวะที่สำคัญจะสลายตัวจะมีความไม่สมดุลของของเหลวทำให้เกิดอาการบวมน้ำและบวมฮอร์โมนและเอนไซม์ไม่ทำงานอย่างถูกต้องและเซลล์ภูมิคุ้มกันจะไม่สามารถป้องกันร่างกายจากผู้รุกรานที่เป็นอันตรายได้

ประโยชน์ของเวย์โปรตีนคืออะไร

เวย์โปรตีนเป็นประโยชน์ต่อร่างกายเพราะเป็นส่วนผสมของโปรตีนประเภทต่างๆ โปรตีนที่สำคัญสี่ตัวและโปรตีนย่อย 6 ชนิดมีประโยชน์ต่อร่างกายแตกต่างกันไป

โปรตีนจากเวย์โปรตีนและการสร้างกล้ามเนื้องานวิจัยแสดงให้เห็นว่าการเสริมโปรตีนเวย์เป็นประโยชน์ต่อผู้ที่ได้รับการฝึกอบรมการสร้างกล้ามเนื้อเทียบกับผู้ที่ไม่มีโปรตีนเสริม นี้อาจเกิดจากข้อเท็จจริงที่ว่ากล้ามเนื้อยังทำขึ้นของโปรตีนเวย์ การจัดหาโปรตีนที่ดีช่วยส่งเสริมการสร้างเนื้อเยื่อและการสังเคราะห์กรดอะมิโนกระบวนการนี้นำไปสู่การผลิตโปรตีนมากขึ้นและมวลเนื้อเยื่อมากขึ้นซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นในการสร้างกล้ามเนื้อ